ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

За Нас PDF Печат Е-поща

Вдигаме шум, за да бъде по-тихо

Вдигаме шум за шумовото замърсяване на околната среда.

Вдигаме шум за вредното влияние на шума върху човешкият организъм, факт за който почти никой от нас не се замисля.

Вдигаме шум за това, че има ефективни методи за справяне с шума.

Вдигаме шум, за това че има добри европейски практики от които трябва да се учим.

Вдигаме шум за, за да ни чуят всички.

Ние искаме да направим България по-добра страна за живот, стремим се към повишаването на качеството и стандарта на живот на хората, от гледна точка на намаляването на шума.

Ние знаем, че това е възможно. Притежаваме опита, знанията и уменията на полският ни партньор „Инженерия“, лидер в проектирането, доставката и изграждането на шумозащитни съоръжения в Полша.

Ние можем да постигнем това, благодарение на подкрепата която получихме от Европейския съюз.

Ние сме полско-българско дружество създадено с цел производство и монтажни работи свързани с шумоизолиращи пана на територията на република България.

Опита, който получихме в Полша позволява да предложим на нашите партньори качество и професионализъм, а дългогодишното ни сътрудничество със специалисти в сферата на шумоизолацията ни дава допълнителени умения за по-добрата реализация на възложените ни проекти.

Подготвяме и изпълняваме проекти свързани с изграждането на шумоизолиращи стени. Главната ни цел е защита на околната среда от вредното влияние на шума.