ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Шумоизолиращи Стени PDF Печат Е-поща

Алуминиеви акустични екрани

 • Версия SHUM 50 СТАНДАРТ- едностранно шумоизолиращ от профилирана алуминиева ламарина с дебелина 1,2-1,5mm (предната ламарина перфорирана) с пълнеж шумоизолационни материали от минерална вата с дебелина 50 mm и гъстота 100-120 kg/m3, предпазена от перфорираната страна на касетата със стъклено було. Пластовете минерална вата са стабилно фиксирани към стената на перфорираната касета.
 • версия SHUM 50 BG двустранно шумоизолиращи от профилирана алуминиева ламарина с дебелина 1,2-1,5mm (предната и задната ламарина са перфорирани) с пълнеж шумоизолационни материали от два пласта минерална вата с дебелина 50 mm и гъстота 80-120 kg/m3, между които е стабилно фиксирана битумна плоча или керамично-трескова плоча. Пластовете минерална вата са добре предпазени отвън със стъклено було.
 • Всички панели SHUM 50 се произвеждат по конкретни размери, благодарение на което не се налага тяхната преработка на местото на монтажа.

Алуминиево – акрилни екрани

 • Панелите във всичките си размери притежават собствени сглобка (перо-нут) , както и втвърдяващи алуминиеви странични капаци, заедно с гумени монтажни уплътнители.
 • Препоръчва се панелите да се монтират в хоризонтална позиция , при което се елиминира възможността за попадане на акустичен материал между шумопоглъщащите стени.
 • Дебелината на панелите SHUM 50 е съобразена с техният монтаж с профили HEB.
 • Достъпни са всички цветове за лакирани повърхности от палитрата RAL.
 • Съществува възможност за различен цвят на предната и задна страна на касетата.
 • Възможност за изработка на произволна обработка от алуминеви ламарини в зависимост от конкретния проект.
 • SHUM дава 5 годишна гаранция за предлаганите материали .
 • Възможност за прилагане в ивица – зона разделящи двете платна на шосето (панелите поглъщат шума от двете страни имат двойно изпълващ материал и перфорирано покритие)
 • Възможност за комбиниране с друг вид шумови барирери , напр.прозрачни прегради (акрилно стъкло, плексиглас, лексан и др.)
 • Възможност за поставяне на растителност, както при преградите тип Зелена стена.

 

Технически Параметри