ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Шумова Бариера PDF Печат Е-поща

Ограничаването на шума посредством изграждането на прегради по пътя на звуковите лъчи от източника на шума до рецептора, това е основната функция на шумовата бариера. Тя е естествена или изкуствена преграда на пътя на разпространението на звуковите лъчи от източника на шума до мястото, което трябва да се изолира от шума.
Акустичен екран може да бъде вертикален елемен с достатъчна височина, широчина и дължина, за да изолира дадено място от шума. Такива видове екрани и акустични прегради, защитават най-често от промишлен или комуникационен шум. Естествени шумови бариери биват също така и други видове прегради като сгради, насипи, зелени площи.
Основната функция на шумовите бариери е обособяването на такова место, до което не достигат непосредствено звуковите лъчи, отделени от източника на шум. Това е зона на сянка , тоест място, на което рецепторът не е изложен на непосредственото действие на шума.

Какви видове бариери съществуват и по какво се различават?

Бариери , поглъщащи шума

Имат най-широко приложение, произведени са от абсорбиращи материали благодарение на които част от звуковите вълни не се връщат в околната среда , а се поглъщат от преградата, познати също така и като шумопоглъщащо-изолиращи прегради, тъй-като изпълняват акустичните функции на всички видове шумови барирери.
към тях преднадлежат:

 • алуминиеви прегради SHUM 50
 • прегради тип „зелена стена“
 • някои прегради тип дървени и пластмасови

Отбиващи прегради

или такива , при които звуковите лъчи не преминават през преградата, а се отбиват от нея в посока източника на шум.Този тип прегради могат да предизвикат влошаване на акустичния климат откъм страната на източника на шум, предизвикано от натрупване на рефлектиралите вълни.
Към тях принадлежат:

 • бетонова преграда
 • прозрачни прегради тип плексиглас
 • тухлени прегради, напр. клинкерни тухли

Прегради отбиващо-дифракцийни

или такива, при които звуковата вълна не преминава зад преградата, а се отбива в посока на източника на шум, но нейната енергия се намалява, благодарение на разбиването на звуковата вълна от повърхността на преградата.
Към тях преднадлежат:

 • преграда от талаш и бетон
 • преграда от стърготини и бетон
 • керамична преграда
 • Шумоизолиращите панели SHUM 50 се използват като защита срещу комуникациония шум (сухопътен , железопътен) , както и срещу промишлен такъв. Произвеждат се в няколко вариянта. Най-популярните от тях са СТАНДАРТ и BG.
 • В случай на нестандартни проекти за шумови бариери, на базата на стандартните продукти, се произвеждат панели с такива шумоизолационни параметри, които да отговарят напълно на конкретните изисквания, съобразно вида на източника на шум.

Издръжливост на шумоизолиращите бариери

Стандартно , производителят дава 5 години гаранция за антикорозионните и акустични елементи. Средната продължителност на живот на добре проектираните и добре монтирани прегради е минимум 50 години.

Условия за употреба и монтаж

Монтажът на касети ШУМ 1 трябва да бъде проведен по начин, който да не увреди антикорозионните защити на другите елементи от шумозаглушителния панел. Касетите в колоните, трябва да бъдат монтирани така, че да бъде възможно тяхното преместване и трептения. Всички пролуки във връзките между касетите и колоната, трябва да бъдат предпазени с гумени пълнители.
Плочите на касети  ШУМ 1 по желание на клиента могат да бъдат предпазени антикорозионно с полиестерен органичен слой с дебелина от 60μм до 80 μм, нанесен с прахов метод.