ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Първа дейност PDF Печат Е-поща

В дните от 21.07.2013г. до 23.07.2013 г. в административната сграда на фирма ”ИНЖЕНЕРИЯ”ООД

ул.Мазовиецка 9, гр.Плонск – ПОЛША се проведе откриващ семинар на тема:

 

ПРИЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ДИЗАЙНА И ПРОЕКТИРАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ГЕОЛОЖКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, АКУСТИКА, КОНСТРУКЦИИ И АРХИТЕКТУРА СВЪРЗАНИ С ШУМОЗАЩИТАТА

 

по Проект Нов модел на сътрудничество за Нови умения” в изпълнение на Договор за

безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР” BG051PO001-7.0.07-0263-C0001

между Министерството на труда и социалната политика ГДЕвропейски фондове,

международни програми и проекти” и Булаке Тръст АД,

изпълняван съвместно с ПОСиИР „Инженерия“ ООД – Полша.


Основните дискутирани теми бяха:

21.07.2013г.

Представяне на Проект „Нов модел на сътрудничество за Нови умения”.

Представяне на целите на семинара.

Презентация на тема: „Предприятие за общо строителство и инженерни работи Инженерия ООД”

Лектор: инж.Мариан Сервах – ПОСиИР”Инженерия”

22.07.2013г.

Презентация на тема: „Основни аспекти на директива 2002/49/ЕС ”

Лектор: Пьотър Мицкевич – „Проким” Сп.я.

Презентация на тема: „Анкерни болтове на химична основа по технология прилагаща инжекционни смоли”

Лектор: Анджей Кашубовски – „Бенокс”Сп.я.

23.07.2013г.

Презентация на тема: „Влиянието на високите нива на шума и вредите, които той оказва върху човешкият организъм”

Лектор: Марчин Лукашевич - „Медиковър Полска”

Презентация на тема: „Панел „зелена стена” Инженерия ЕКО- ZS”

Лектор: Збигниев Двораковски – ПОСиИР „Инженерия” ООД

Обобщаване и закриване на семинара.

 

Представените презентации и други материали можете да разгледате по-долу:

Анкерни болтове на химична основа по технология прилагаща инжекционни смоли

Основни аспекти на директива 2002/49/ЕС

Предприятие за общо строителство и инженерни работи Инженерия ООД

Насоки за взаимодействие

Панел „зелена стена” Инженерия ЕКО- ZS

Влиянието на високите нива на шума и вредите, които той оказва върху човешкият организъм